Bez partnerů by dnes již žádná sportovní akce snad ani nemohla proběhnout. Jsme proto rádi, že zde můžeme na čestném místě poděkovat našim hlavním partnerům a zároveň i sponzorům. 

Galerii všech partnerů, kteří podporují náš závod najdete zde

 

bude doplněno

ATVS Palestra - Vyšší odborná škola

ATVS Palestra VOŠ je odbornou školou, která studentům s maturitou nabízí dva studijní obory - Management sportu a od 1. září 2014 nový studijní obor  Wellness-Balneo. Absolventi školy jsou připraveni vykonávat střední manažerské pozice ve sportovních oddílech, organizacích zaměřených  na organizaci sportu a volného času, ve fitnesscentrech, wellnesscentrech, vykonávat funkce trenérů, cvičitelů a instruktorů, v průběhu studia získávají kvalifikaci maséra pro výkon sportovních masáží.

V průběhu studia se v rámci své odborné praxe podílejí na připravách, organizačním zajištění a realizaci celé řady nejrůznějších akcí, sportovních, kulturních, akcí pro děti, závodů atd., tak aby získali praktické zkušenosti a dovednosti potřebné pro výkon své budoucí profese.

Kbelská 10 je sportovním závodem, který v celé šíři připravují a zabezpečují studenti školy pod vedením svých pedagogů.   

Chcete-li se více dozvědět o škole a o jejich aktivitách klikněte zde na www.palestra.cz