Souhrnné informace

V roce 2018 nás čeká již 32. ročník závodu, který posledních 15 let nese název PALESTRA Kbelská desítka podle hlavního pořadatele, kterým je PALESTRA, a to jak vysoká škola, tak vyšší odborná škola. Závod se koná za podpory Hlavního města Praha a městské části Praha 19.

Pro rok 2018 byla zvýšena kapacita hlavního závodu na 10 km (včetně účastníků závodu na 5 km) na 2018 (navýšení o jednoho účastníka, přesně podle roku, kdy se závod pořádá ...). Tato kapacita je maximem pro stávající trať a především místo startu. Zázemí pro běžce je v areálu Základní školy Kbely.

Trasa závodů zůstává stejná jako v letech 2016 a 2017, tedy přes Satalice a Vinoř.

Registrace jsou prováděny elektronicky prostřednictvím stránek www.sportt.cz. Zde budou také umístěny výsledky a možnost tisku diplomu. Registrace jsou otevřeny od 1.12. Vedle hlavních kategorií a kategorií podle věku a pohlaví je také možné se přihlásit do kategorií obyvatel Prahy 19, studentů a zaměstnanců Palestry, do týmové soutěže a dalších.

Start závodu je v ulici Železnobrodské ve 12,30 hodin. Před startem mohou závodníci již tradičně využít masáže. Cíl závodu je v Centrálním parku ve Kbelích. Opět bude připravena služba převozu tašek ze startu do cíle.

Hlavním sportovním partnerem zůstává společnost Decathlon. Díky tomu i v letošním roce obdrží všichni účastníci funkční tričko s potiskem závodu. 

Závod je i v letošním roce zařazen do projektu Českého olympijského výboru „ČESKO SPORTUJE“ a u závodu na 10 km máme požádáno o přidělení Akademického mistrovství České republiky. Spolupracujeme s charitativními projekty „Světlo pro svět“, "Centrum Paraple" a „Speciální olympiády“. Závodu se zúčastní také děti z České olympijské nadace. 

Opět je připraven velký doprovodný program v Centrálním parku ve Kbelích. Nejdůležitější součástí jsou tradiční závody pro děti od nejmenších do 13 let na uzavřené a bezpečné trati v parku. Dětské závody začínají v 10,00 hodin, registrace jsou možné od 9 hodin v parku, startovné pro děti je zdarma.