Souhrnné informace

V roce 2017 nás čeká již 31. ročník závodu, který posledních 14 let nese název PALESTRA Kbelská desítka podle hlavního pořadatele, kterým je vyšší odborná a vysoká škola PALESTRA. Závod se koná za podpory Hlavního města Praha a městské části Praha 19.

Pro rok 2017 byla zvýšena kapacita hlavního závodu na 10 km (včetně účastníků závodu na 5 km) na 2017 (navýšení o jednoho účastníka, přesně podle roku, kdy se závod pořádá ...). Tato kapacita je maximem pro stávající trať a především místo startu. Pro větší komfort běžců se přesunuje zázemí startu z prostor fotbalového areálu do Základní školy Kbely.

Trasa závodů zůstává stejná jako v rove 2016, tedy přes Satalice a Vinoř.

Registrace jsou prováděny elektronicky prostřednictvím stránek www.sportt.cz. Zde budou také umístěny výsledky a možnost tisku diplomu. Registrace jsou otevřeny od 15.11.Vedle hlavních kategorií a kategorií podle věku a pohlaví je také možné se přihlásit do kategorií obyvatel Prahy 19, studentů a zaměstnanců Palestry, do týmové soutěže a dalších.

Start závodu je v ulici Železnobrodské ve 12,30 hodin. Před startem mohou závodníci již tradičně využít masáže. Cíl závodu je v Centrálním parku ve Kbelích, kde jsou pro běžce vedle občerstvení připraveny nově i thermoblankety. Opět bude připravena služba převozu tašek ze startu do cíle.

Hlavním sportovním partnerem zůstává společnost Decathlon. Díky tomu i v letošním roce obdrží všichni účastníci funkční tričko s potiskem závodu. Také se do prodejny Decathlon Černý most přesouvá možnost vyzvednutí startovních tašek v týdnu před závodem. Toto naše závodní EXPO bude otevřené od úterý 28. 2. do pátku 3. 3. od 16 do 20 hodin. V sobotu před startem bude možné vyzvednutí startovních tašek přímo v areálu ZŠ ve Kbelích.

Závod je i v letošním roce zařazen do projektu Českého olympijského výboru „ČESKO SPORTUJE“ a u závodu na 10 km máme požádáno o přidělení Akademického mistrovství České republiky. Spolupracujeme s charitativními projekty „Světlo pro svět“, "Centrum Paraple" a „Speciální olympiády“. Závodu se zúčastní také děti z České olympijské nadace. 

Opět je připraven velký doprovodný program v Centrálním parku ve Kbelích. Nejdůležitější součástí jsou tradiční závody pro děti od nejmenších do 13 let na uzavřené a bezpečné trati v parku. Dětské závody začínají v 10,00 hodin, registrace jsou možné od 9 hodin v parku, startovné pro děti je zdarma.